Strojárske technológie (ST)

Absolventi študijného programu Strojárske technológie sú na základe nadobudnutých poznatkov schopní koordinovať strojársku výrobu a riešiť aktuálne úlohy praxe. Disponujú vedomosťami z oblastí konvenčných a progresívnych strojárskych technológií, technických materiálov, znalosťami z počítačovej podpory strojárskej výroby, skúšobníctva, konštruovania a tiež znalosťou cudzieho jazyka.

Hlavné oblasti zamerania
Strojárske technológie
Technické materiály
Konštruovanie
Navrhovanie
Modelovanie
Stupne a formy štúdia
DennáKombinovanáExterná
Bakalárske štúdium
Inžinierske štúdiumSKSK
Doktorandské štúdium

EN – štúdium v anglickom jazyku
SK – štúdium v slovenskom jazyku

Pridaná hodnota

- účasť na konferenciách PRO-TECH-MA
- diplomové práce zamerané na problematiku praxe v spolupráci so spoločnosťami Magna PT, Lear Corporation, Magneti, Tatravagónka, Zastrova, Energyco, Montrúr, SWEP, ZŤS VVÚ, SEZ Krompachy, Embraco a pod.

Obsadzované profesie

- technológ
- konštruktér
- koordinátor výroby
- kontrolór kvality
- koordinátor predvýrobných etáp
- obchodný zástupca

Zamestnávatelia
Absolventi
Štúdium na SjF ma naučilo plánovať si čas, pohybovať sa v kolektíve ľudí, získať širší rozhľad, cieľavedomosti a hlavne zdravej pokore. Získal som množstvo poznatkov od odborníkov vo svojich odboroch, ktoré som mohol využívať a rozvíjať v ďalšom pracovnom živote na rôznych pracovných pozíciach.
Ing. Dušan Sopko
Witkowitz Slovakia a.s., Manažér pre Marketing a nové projekty
Moja špecializácia počas štúdia na SjF TU v Košiciach bola orientovaná na inovačný manažment v automobilovom priemysle. Tieto poznatky som si naďalej rozširoval aj po štúdiu na univerzite a v tejto oblasti, ktorá ma zároveň aj veľmi baví, pracujem dodnes, lebo pri inováciách neustále objavujete nové veci
Ing. Vladimír Švač, PhD.
SOVA Digital a.s., špecialista pre inovačný manažment
Kontaktná osoba
Ing. Ivan Gajdoš, PhD.
e-mail: ivan.gajdos@tuke.sk
tel.č.: +421 55 602 3515

Vstúp s nami do úžasného sveta strojáriny

Podať elektronickú prihlášku je naozaj jednoduché. Stačí iba zopár klikov.

Vzdelávacie výstupy:

 • konvenčné a progresívne technické materiály a spôsoby ich výroby,
 • navrhovanie technologických procesov tvárnenia, obrábania, zvárania a povrchových úprav,
 • konvenčné a nekonvenčné strojárske technológie,
 • návrh a konštruovanie súčiastok s využitím CA systémov,
 • modelovanie a simulácia technologických procesov,
 • návrh a dimenzovanie súčiastok, resp. konštrukcií,
 • experimentálne metódy a skúšobníctvo v technológiách,
 • navrhovanie prípravkov.

 

Vzdelávacie ciele:

 • zodpovedať za výrobu,
 • riadiť, resp. koordinovať technologické postupy vo výrobe,
 • implementovať nové materiály, resp. technológie do výroby,
 • navrhovať a dimenzovať súčiastky, resp. konštrukcie,
 • hodnotiť, resp. zodpovedať za kvalitu vo výrobe.

 

Oblasti uplatnenia:

 • strojárska výroba
 • automobilový priemysel
 • NDT skúšobníctvo
 • konštrukcia
 • vedecko-výskumné centrá

 

Podporované študentské projekty:

 • Katedra technológií, materiálov a počítačovej podpory výroby, ktorá je garantom zamerania podporuje aktivity študentov pri všetkých podujatiach organizovaných fakultou, ako aj podujatiach mimo fakulty.

 

Zamestnávatelia:

Volkswagen Slovakia, Kia Motors Slovakia, Škoda-Auto Mladá Boleslav, Magna Slovakia, Lear Corporation Seating Slovakia, Marelli Slovakia, Continental Automotive Systems Slovakia, Tatravagónka, Embraco Slovakia, Zastrova, KÜNZ-SK, Energyco, Montrúr, Potrubie, SES Tlmače, U.S. Steel Košice, ZSNP, Železiarne Podbrezová, Whirlpool Slovakia, BSH Drives and Pumps, SWEP Slovakia, Matador Industries, ZŤS VVÚ, SEZ Krompachy