Biomedicínske inžinierstvo (BI)

Študijný program Biomedicínske inžinierstvo nadväzuje na poznatky a znalosti z prvostupňového študijného programu protetika a ortotika. Vzdelávanie študentov je zamerané na riešenie problematiky spojené s funkčnosťou a činnosťou ľudského tela doplnené o prehlbovanie poznatkov z 3D modelovania a aditívnej výroby.

Profil absolventa

Hlavné oblasti zamerania
Personalizované tkanivové inžinierstvo
Aditívna výroba
Modelovanie a simulácie
Digitalizácia medicínskych procesov
Biomateriálový výskum
Stupne a formy štúdia
DennáKombinovanáExterná
Bakalárske štúdium
Inžinierske štúdiumSK, EN
Doktorandské štúdiumSK, ENSK, EN

EN – štúdium v anglickom jazyku
SK – štúdium v slovenskom jazyku

Pridaná hodnota

- školenie Solidworks
- práca so softvérom Mimics
- školenie Inventor

Obsadzované profesie

- biomedicínsky inžinier
- klinický fyzik
- servisný technik medicínskych prístrojov

Zamestnávatelia
Absolventi
Odbor, ktorý som vyštudovala mi ukázal možnosti kadiaľ sa chcem uberať vo svojej kariére. Momentálne sa venujem materiálovému výskumu na Slovenskej akadémii vied ako doktorand. Som rada, že som vyštudovala tento perspektívny odbor, ktorý je krásnym prepojením pokročilých technológií a medicíny.
Ing. Dagmara Varcholová
Slovenská akadémia vied, doktorandka
Ako úspešná absolventka v odbore Biomedicínske inžinierstvo som sa pre pracovný trh stala žiadanou, nielen v zahraničí, ale aj na Slovensku je o takýchto absolventov veľký záujem. Toto štúdium v sebe zahŕňa znalosti v oblasti techniky, informačných systémov ale aj biológie a medicíny.
Ing. Denisa Čižmárová
Roche Diagnostics, produktový špecialista
Kontaktná osoba
Ing. Viktória Rajťúková, PhD.
e-mail: viktoria.rajtukova@tuke.sk
tel.č.: +421 55 602 2651

Vstúp s nami do úžasného sveta strojáriny

Podať elektronickú prihlášku je naozaj jednoduché. Stačí iba zopár klikov.

Vzdelávacie výstupy:

 • spracovanie vstupných dát z medicíny,
 • modelovanie personalizovaných implantátov,
 • príprava a obsluha strojov na aditívnu výrobu,
 • postprocessing výroby implantátov.

 

Vzdelávacie ciele:

 • aplikácia biomedicínskeho inžinierstva v humanitárnej aj veterinárnej medicíne,
 • prezentácia technických parametrov zdravotníckemu personálu,
 • softvérové edukácia zdravotníckeho personálu,
 • vyhodnocovanie štatistických medicínskych dát.

 

Oblasti uplatnenia:

 • technik medicínskych zariadení
 • dealer/ obchodný zástupca medicínskych prístrojov
 • školiteľ/ konzultant k používaniu medicínskych zariadení
 • dizajnér ergonómického pracovného prostredia a strojov

 

Úspechy študentov:

 • stredoškolská odborná činnosť
 • vrámci záverečných prác sa venujú praktickému využitiu svojich vedomostí
 • výroba pomôcok do humanitárnej a veterinárnej medicíny
 • úspešný absolventi pokračujú vo vedeckej činnosti (SAV, iné univerzity)

 

Podporované študentské projekty:

 • študentská vedecko odborná činnosť (ŠVOČ)

 

Zamestnávatelia:

Unieverzitná nemocnica L. Pasteur, Východoslovenský onkologický ústav, Východoslovenský ústav srdcovocievnych ochorení, Biomedical Engineering, Nemocnica Košice-Šaca