Úvod

 logo sjf 2018sk new

bez prijimaciekPrijímame študentov na bakalárske štúdium pre akademický rok 2019/20 bez prijímacích skúšok, len na základe výsledkov zo strednej školy. Podajte si prihlášku na Strojnícku fakultu TUKE do 31.3.2019.

 

Na základe prieskumu Národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti ohľadom perspektívy uplatnenia absolventov na trhu práce 22 študijné programy SjF TUKE patria medzi TOP 100 vysoko perspektívnych študijných programov v SR !!!

Strojnícka fakulta TUKE v ak. roku 2017/18 vyplácala študentom 1. a 2. stupňa (aj prvým ročníkom) motivačné "odborové" štipendium 1000 €, ktoré sú udeľované za vynikajúci prospech a reprezentáciu školy.

 

sp av ok

sp mech

sp pi

sp pao

sp si

sp mtaervs

sp mtaervs

sp ppsv

sp raep

sp tozp

sp tmaisv